fredag 30. august 2013

Meningsmålingene viser borgerlig flertall. Hva sier Twitter?


NRKs meningmåling viser at Frp går frem,  SV er under sperregrensen, og AP er forsatt landets største parti. Aftenpostens måling viser at SV går frem men er fortsatt under sperregrensen, Sp går tilbake, og AP går tilbake. Høyre er fortsatt størst, men går tilbake. KrF går tilbake mens Venstre er på fremgang. 
Miljøpartiet De Grønne faller under sperregrensen. 
Twitter peker i mer eller mindre samme rettning som målingene. Frp er i fremgang, AP er forsatt større enn Høyre men går tilbake. Venstre øker sin opplutning, og MDG stabiliserer seg. SV får større andel av omtaler på Twitter enn meningsmålingene tilsier. Selv om opinionens bevelgeser er mye større og følsomme på Twitter virker det forsatt som om trendene på Twitter varierer i den samme rettningen som opinionen for øvrig.Opinion på Twitter om Erna Solberg og Jens Stoltenberg etter NRKs debatt om økonomisk politikk

I går (29 august) var temaet for debatten på NRK økonomisk politikk. Det sto mye på spill for både Jens Stoltenberg og Erna Solberg. Hvordan reagerte Twitter? Jens Soltenberg var fokuset for twitring med nesten 80 prosent av alle tweets som handlet om Jens eller Erna. Erna Solberg opplevde en økning av negative omtaler mens debatten pågikk mens Jens Stoltenberg opplevde en liten økning av positive omtaler. Likevel er opinionen på Twitter samlet sett forsatt mest positiv for Erna Solberg og mest negativ for Jens Stoltenberg.torsdag 29. august 2013

Hva AP politikere bruker Twitter til?

Hvilke formål bruker politikere til? Her undersøker jeg et utvalg AP politikere. Deres tweets i løpet av 2013 ble samlet og analysert ved hjelp av en klassifikasjonsalgoritme. Etter manuelt koding av et utvalg av tweets, klassifiserer  algoritmen mengder av tweets automatisk. I dette eksemplet er 9000 tweets gjennomgått automatisk. Fire kategorier er brukt:

  • Positioning: det å posisjonere seg i forhold til andre politikere eller politiske saker. 

  • Conversation: det å utveksle meninger i en samtale med andre brukere; svare til andre.

  • Narration: fortelling om sine aktiviteter, sin dag.

  • Thanking: det å utrykke  komplimenter om andre eller takke andre.

Figuren under viser at politikerne bruker Twitter mest til posisjonering og fortelling. Dialog og samtale utgjør for de fleste en marginal andel av deres tweets. Twitter er mest brukt til å bygge politikerens eget image og standspunkter. Analysen bekrefter tesen om at sosiale medier bidrar til personfokusering i politikken.

tirsdag 27. august 2013

Partiledernes popularitet på Twitter 14 dager før valget


Jens Stoltenberg dominerer forsatt i antall omtaler på Twitter, mens antall omtaler av de andre partilederne har flattet ut siden den siste lederdebatten. 

Partiledernes og partienes popularitet på Twitter (målt i volume) sammenfaller selv om partiledernes popularitet fluktuerer mer. Figuren under eksemplifiserer dette for Jens Stoltenberg / Arbeiderpartiet og Erna Solberg / Høyre.
Liv Signe Navarsete og Siv Jensen får forsatt mest negative omtaler.


mandag 26. august 2013

Ingen forbedring for #OL2020 på Twitter


FrP får vind i seilene på Twitter - de andre partinene sakker akterutDet virker som om FrP har lykkes i å kapre dagsorden  på Twitter ved å lekke rapporten fra ”Fremskrittspartiets Bærekraftutvalg”....Men det er noe annent som driver Twitring om FrP, nemlig Psykologforeningens terningkast om partiene og psykisk helse:


RT @Ingeborgborg Partiene og psykisk helse — Psykologforeningens terningkast. Sp: 1 FrP: 2 AP: 4 H: 4 KrF: 4 SV: 4 V: 5 http://t.co/IPCH68eFvk#2valg #valg13

fredag 23. august 2013

Prosentandelen tweets som støtter opposisjonspartier øker. Hva tyder dette på?

Prosentandelen av tweets som inneholder en støtte til opposisjonspartier, sammenliknet med andelen av tweets som støtter regjeringspartier har økt siden 19 august. Det er interessant å merke at de respektive prosentandelen varierer i motsatte retning sammenliknet med trenden i opinionen ellers: da regjeringspartier var i tilbakegang i opinionen, var andelen av støtteerklæringer for regjeringspartier størst på Twitter.


 Spørsmål er hvordan kan vi tolke denne trenden, når samtidig andre indikatorer peker på at Arbeiderpartiet er på fremmarsj? En mulig tolkning er at konkurransen innad den borgerlige leieren har økt og at tilhengere av de fire borgerlige partiene  melder seg i denne konkurransen. En annen mulig tolkning er at de borgerlige partiene mister terrenget og at deres støttespillere engasjerer seg desto mer. En tredje mulighet vil være at opinionen på Twitter ligger i forkant av det som er fanget opp i menningsmålinger det som vil dermed peke på en økende opplustning for opposisjonspartier i de kommende meningsmålingene. torsdag 22. august 2013

Twitter er overveldende negativ til OL i Oslo


Nei til OL 2020 i Oslo dominerer opinionen på Twitter:
Opinionen på Twitter om partilederne etter TV2s debatt gjenspeiler menningsmålingene

Tor Mikkel Wara publiserer på TV2s valgblogg resultater fra Ipsos MMIs måling om partiledere, som viser følgende svar på spørsmål: «Synes du følgende partiledere gjør en god, middels eller dårlig jobb for sitt parti?»: Med unntak av Jens Stoltenberg som får mye kritikk på Twitter etter TV2s debatt, gjenspeiler opinionen på Twitter meningsmålingen.  


Jens Stoltenberg har mest innflytelse på Twitter i valgkampen

Blant partilederne er det Audunn Lysbakken og Trine Skei Grande som har mest twitret i valgkampen så langt (siden 1 juli). De er etterfulgt av Erna Solberg og Jens Stoltenberg. Audun Lysbakken er den partilederen som har flest av sine tweets retwitret.Likevel er det Jens Stoltenberg som har den høyeste Tweet/reTweet ratio (hvis man ser borte fra Siv Jensen som har bare forfattet  5 tweets i valgkampen).Hvis man ser på antall generert RT (den meste interessante indikatoren for innflytelse) har Jens Stoltenberg definitivt mest innflytelse på twitter med 7281 generert RT for 108 forfattet tweets.  onsdag 21. august 2013

Moderat effekt av TV2s debatt på tweeting om partilederne

Etter TVs partileder debatt (21 august) viser ikke twitter volum analyse noe stor effekt på partiledernes omtaler på Twitter, i motsetning til NRKs debatt (12 august).

Ifølge Aftenposten "TV 2 dro i gang en debatt om sykehjem med utgangspunkt i sin egen spørreundersøkelse som tegnet et nedslående bilde av situasjonen. Dermed ble debatten en kamp om virkelighetsforståelsen. Det var en kamp Jens Stoltenberg ikke kunne vinne." Opinionen på Twitter har vært mest negativ for Jens Stoltenberg som et resultat av debatten.