torsdag 9. juni 2011

Ungdommer er mer sosiale og narsissistiske på Facebook

Ungdommer er i større grad enn resten av Internett brukere motivert for å være på Facebook av sosiale og selv ekspressive (narsissistiske) grunner.  Hvorvidt dette er aldersbestemt (en fase i livet) eller gjenspeiler en kulturell endring knyttet til sosiale medier er for tidlig for å si.    


Hvis vi sammenlikner ungdommer og resten av sosiale medier brukere når det gjelder hvilke grunner som nevnes for å være på Facebook (figuren under), ser man at de relative største forskjellene finnes på følgende grunner: «Fordi jeg ikke klarer å la være», «For å slå i hjel tid» og «For ikke å føle meg utenfor».

Faktoranalysen er en statistikk verktøy som gjør det mulig å gruppere ulike begrunnelser i typer som hører sammen ut fra måten respondenter svare på et spørsmålbatteri.  Resultatet av en slik analyse  gir grunnlag for å skille mellom fire motivasjontyper( neste figur).

Figuren plasserer Facebook-brukere langs fire motivasjontyper:

  •  Instrumentelle og samfunnsorienterte motivasjoner som referer til begrunnelser hvor motivasjoner for å bruke Facebook er knyttet til konkrete mål relatert til arbeid, informasjon eller samfunnsspørsmål;
  • Sosiale motivasjoner hvor hensikt er å opprettholde sosiale kontakter med venner, familie, og bekjente;
  •  Narsissistiske motivasjoner som er knyttet til brukerens selvbilde og selvpresentasjon i forhold til andre. Denne typen motivasjon er også knyttet til avhengighet (ikke klare å la være) som begrunnelse for å bruke Facebook.    
  • Kontaktsøkende motivasjoner hvor hensikten er å møte nye mennesker.

De sosiale og  narsissistiske motiver er mer utbredt blant ungdommer enn blant resten av befolkningen. For ungdommer virker det som motivasjon for å være på Facebook er i større grad enn for resten av befolkning knyttet til å opprettholde sosiale bånd og til å opprettholde eget selvbilde.