torsdag 13. desember 2012

Sentiment analyse av norske topp politikkere på Twitter 13-12-2012

Denne figuren viser resultatet av en analyse av positive og negative opinion uttrykt på Twitter for noen topp politikere i Norge. Analysen ble realisert den 13.12.2012 og fanger opp de siste tweetene som omtaler disse politikerne. Analysen er gjennomført med et program skrevet i Python  som bruker Python data mining library "Pattern". Programmet bruker også Twitter search API for å hente tweetene som omhandler bestemte politikere (søk). Teksten i tweetene er oversatt på engelsk med help av Goodle translate API og opinion er vekter og beregnet ved bruk av SentiWordNet (lexical resources). Figuren viser både frekvensen for hvor ofte en politiker er omtalt på Twitter og fordeling av positive og negative omtaler. Hadia Tajik er klart vinneren denne uken.