lørdag 22. oktober 2011

Visualisering: Hvordan Retweet sprer seg på Twitter

Du har kanskje sett denne typen tweet: "RETWEET if you name starts with - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y or Z. follow me and gain 150 followers". Jeg har fanget 1130 Retweet av denne tweet og gjort en nettverkanalyse av disse Retweet. Resultatet er denne grafen: 


Hver link representerer en Retweet. Ulike farger betegner et fellesskap (community). Hver stjerne eller blekksprut viser at opprinnelsen for tweeten er den personen som står i sentrum. Denne tweeten ble Retweetet av alle som er knyttet med en link til den som står i sentrumet.

Utover estetikken, er det meste interessant ved denne grafen, det faktumet at den illustrere den small-world effekten som kjennetegner digitale nettverk, hvor alle er koblet (direkte eller indirekte) og hvor minst en link mellom ulike grupperinger (communities) garanterer at informasjonen sprer seg utover denne grupperingen.

torsdag 13. oktober 2011

Frivillighet i en Facebook-tid

Konferansen "Frivillighet i en Facebook-tid", arrangert av Sentret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor  Frivillighet Norge ble avholdt 13 oktober. Her kan du laste ned presentasjonene.

Dag Wollebæk presenterte i denne anledningen nye funn som belyse spørsmålet: "Fortrenger digitale medier organisasjonsdeltakelse?". Legge merke til denne figuren:
Er de som er aktive på Facebook og i sosiale medier medlemmer av færre organisasjoner?
Tykkelsen på linjen viser hvor stor andel av utvalget hvert punkt representerer –  det er nokså få som bruker Internett mer enn fem timer, men det forekommer. De fleste ligger mellom en halvtime og to timer.
Moderat Internettbruk – opp til 2 timer – er positivt forbundet med mange organisasjonsmedlemskap. Analysen er kontrollert for utdanning, kjønn, inntekt og alder. Det samme mønsteret om vi begrenser oss til å snakke om sosiale medier. Bruk opp til 2 timer har moderat positiv effekt, mens storbrukerne har omtrent like få medlemskap som de som ikke bruker sosiale medier overhodet.torsdag 6. oktober 2011

Hvordan politikkere bruker Twitter?: Jens mot Erna

Her er noen resultater av et forsøk for å analysere politikeres Twitterbruk på basis av data hentet data fra Twitter (som er, som alle vet, offentlige) med hjemmelaget dataverktøy.   I denne posten sammenlikner jeg Jens Stoltenberg (statsminister i Norge og leder av Arbeidepartiet) med Erna Solberg (leder av Høyre). Mens Jens har større innflytelse på Twitter enn Erna bruker Jens Twitter for det meste som et kringkastingmiddel mens Erna bruker Twitter i større grad som et kommunikasjonmiddel.

@jensstoltenberg følger 36374 Twitter-brukere (friends) og har 86238 followers, mens @Erna_Solberg følger 1156 Twitter-brukere (friends) og har 18742 followers

Her er Twitter-grafer for Jens friends og Ernas friends sortert etter autoritet (hub fordeling) hvor de blå noder/linker har høy autoritet (antall inn- og ut-linker) og de grønne/gule har lav autoritet.  


Jens Twitter-Friends-graf
Ernas Twitter-Friends-graf
Erna har færre friends enn Jens, samtidig som Jens har flere friends med høy autoritet (mange inn- og ut-linker) det som sikre ham en betydelig påvirkningskraft på Twitter. 

Grafen til Jens Stoltenberg består av 9999 klikker (små grupper knyttet sammen) med en gjennomsnittlig størrelse av 2 individer, mens grafen til Erna Solberg  består av 1154 klikker med samme gjennomsnittlig størrelse, men noen få større klikker enn Jens graf. 

Grafene sier noe om nettverket og innflytelse, men hvordan bruker disse to profilerte politikere Twitter?
Her er en "entity" analyse av 320 tweets som Jens Stoltenberg har sendt og av 1500 tweets sendt av Erna Solberg:


Entities frekvenser for Jens Stoltenbergs tweets
Entities frekvenser for Erna Solbergs tweet Disse figurene viser antall "entities" (hashtag, @brukernavn, RT) som er i begge politikeres tweets i de siste måneder. Disse figurene forteller oss at verken Jens eller Erna bruker RT funksjon i Twitter. Erna brukker Twitter i to-vei kommunikasjonsform i mye større grad enn Jens og deltar mer i samtalen enn Jens. Med andre ord bruker Jens Twitter for det meste som et kringkastingmiddel mens Erna bruker Twitter i større grad som et kommunikasjonmiddel. 

Her er en liten grafisk representasjon av hvem Erna og Jens snakker med: 

Ernas Tag-Cloud
Jens Tag-Cloud