tirsdag 10. september 2013

Det paradoksale ved dette valget gjenspeiles på Twitter

Jens Stoltenberg mest populær enn noensinne på Twitter i denne valgkampen mens Erna Solberg blir Statminister: 


Livvaktene måtte brøyte vei for Norges nye statsminister: Erna Solberg tatt med storm på Høyres valgvake på Ra... http://t.co/ikwJM42Nvc

RT @Ungehoyre Erna Solberg er Norges neste statsminister. Endelig får vi en #nyregjering

RT @TV2Davy Vår neste statsminister viser seg fra en raus, storsinnet og flott side! Bravo, Erna!RT @NRKvalg SISTE: @jensstoltenberg erkjenner nederlag, vil søke avskjed for regjeringen etter at statsbudsjettet er lagt fram: http://t.co/9ZbArQfPpA

RT @maikengronseth Jeg er glad for at #minstatsminister @jensstoltenberg klarer å holde en saklig og verdig avskjed i motsetning til andre #mornajens

RT @hpnhansen Kjære @Siv_Jensen_FrP - jeg synes @jensstoltenberg fortjener mer enn som så etter åtte år bak roret :) http://t.co/CWjfVc6onW

RT @hakloevdal Tusen takk til @jensstoltenberg for åtte flotte år! Ingen kunne styrt Norge bedre. En ekte leder! Vi er tilbake om fire år!


søndag 8. september 2013

Siste trender for partier på Twitter før valget


Rett før valget er det dødsløp mellom AP og Frp på Twitter. Mdg og Venstre kommer i fjerde og femte posisjon etter Høyre. Dette avvikker fra meningsmålinger. Siden meningsmålinger ikke greier å fange opp Frps styrke i opinionen på en tilfredsstilende måte, blir det spennende å se om dette tyder på et bedre resultat for Frp enn antatt. Det samme gjelder for Mdg og Venstre. 

lørdag 7. september 2013

Hvem vant den siste partiledere debatt på Twitter?

NRKs siste partiledere debatt har generert mye omtaler for alle partiledere på Twitter. Selv om Jens Stoltenberg og Erna Solberg får mest oppmerksomhet, har Trine Skei Grande provosert flere omtaler enn  noensine  i denne valgkampen. Hvis man ser på variasjon i positive og negative omtaler i perioden 6 september-7 september, øker de positive vurderingene for Trine Skei Grande med 80% og for Siv Jensen med 67% samtidig som de negative omtalene øker for Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg, Audun Lysbakken og Erna Solberg.
Ut fra disse to trendene er det mulig å konkludere at Trine Skjei Grande vant debatten på Twitter.

fredag 6. september 2013

Trine Skei Grande og Siv Jensen får mest oppmerksomhet på Twitter i sammenheng med NRKs partiledere debatt

Figuren viser stemningen på Twitter fredag 06 september kl. 11.00 rett etter NRKs siste partiledere debatt. Trine Skei Grande og Siv Jensen har fått økt omtaler. Både Jens Stoltenberg og Erna Solberg ser ikke ut til å engasjere Twitter like mye som før. 

Partienes relative styrker på Twitter

Figuren viser de nasjonale politikere (som sitter på Storting, i regjering, eller er partilder) fordelt etter partier og antall followers på Twitter. Arbeiderpartiet er klart størst på Twitter etterfulgt av Høre og SV. 

Hvem partilederne snakker med på Twitter?

Grafen under viser hvem partilederne snakker med (twitterbrukere son er nevnt med mention @ minst 2 ganger) på twitter. Dataene ble samlet i dette forsøket for Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Siv Jensen og Audun Lysbakken.  Grafen viser en polarisering, hvor Erna og Jens dominerer. De snakker i veldig liten grad på tvers av sine politiske venner. Nicecap og Marisimonsen danner en bro mellom de to kretsene.  
torsdag 5. september 2013

NRKs hashtag #hjertesak ikke særlig populær på Twitter

NRKs hashtag #hjertesak har ikke vært særlig populær på Twitter. Bare 246 poster så langt.


Karl I Hagen generer negativ buzz for FrP på Twitter

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Miljøpartiet de Grønne og Venstre får mest oppmerksomhet på Twitter denne uken. Er dette en pekepinne mot valgresultatet? I dag skyldes en god del av FrPs oppmerksomhet Karl I Hagens utalelse på Facebook. 


Burde ikke Frp gi munnkurv til slike løse kanoner som Hagen? #frp #idioti #politikk


Carl I. Hagen er for FRP nå, det som Lance armstrong er for sykkelsporten


Har Carl I. Hagen vist FRP sine virkelige verdier og holdninger med de EKSTREMT ufølsomme og tåpelige kommentarene rundt Ålesunddrapet?

Av og til lurer jeg på om Carl I. Hagen er ansatt av de rødgrønne for å aktivt drite ut Fremskrittspartiet fra innsiden... #nyregjering

Sep 5, 2013

Er betydning av Twitter for politikere betinget av hvor interaktive de er?

I dag har NRK igjen flaget en sak om politikernes bruk av sosiale medier med den samme vinkelen, nemlig noen politikere er bedre enn andre for å svare og debattere direkte på Twitter med velgere. Jeg undrer meg om at dette fokus  kommer  stadig tilbake når man skal drøfte betydning av sosiale medier for politikken og valgkampen.

For det første ligger i denne vinklingen en normative vurdering om at det finnes en riktig måte å bruke sosiale medier på. Ofte fremført av kommunikasjonseksperter, journalister og forskere gjenspeiler denne vurderingen den digitale kulturelitens preferanser og praksiser. En del av kultureliten bruker Twitter og Facebook for å føre en kontinuerlig debatt om store og små temaer, helst med en ironisk tone, og med selvpromotering som hensikt. Dermed blir denne bruken av sosiale medier etablert som norm for alle.

For det andre,  garanterer ikke den dialogiske bruken av sosiale medier en effektiv bruk. Jeg har bevisst i en annen bloggpost at politikerne som twitrer mest og som er mest innstilt til å debattere ikke er de som generer mest retweet per tweet eller generer mest retweet samlet sett. Effektivitet er ikke nødvendigvis knyttet til interaktivitet.

For det tredje, har sosiale medier antageligvis andre viktigere funksjoner for politikere enn direkte kontakt med velgere. I boken "Liker Liker ikke" har vi demonstrert at digitale sosiale nettverk spiller en viktig rolle for informasjonsformidling gjennom blant annen informasjons kaskader. Politiske budskap er ofte formidlet gjennom opinionsleder, og det er antageligvis viktig for politikere å nå opinionsledere i digitale nettverk hvis de vil nå  "vanlig folk". I tillegg gir sosiale medier en mulighet for partiledere og partiorganisasjoner til å styre, i større grad enn gjennom tradisjonelle medier den politiske dagsorden. Sosiale medier gir også mulighet for personifisering av budskapet, en mulighet som har vært lite utnyttet i den norske valgkampen sammenliknet med den amerikanske.

Det er ikke noe tvil om at sosiale medier bidrar til å demokratisere politikken ved at flere kommer til ord i den offentlig debatten (det som ikke innebære nødvendigvis at de blir hørt eller får innflytelse). I den grad at vanlig folks stemmer får innflytelse på grunn av sosiale medier og i den grad sosiale medier åpner for nye kommunikasjonstrategier for politikere,  skjer det  gjennom flere sosiale mekanismer som er mer komplekse enn direkte interaksjon mellom sosiale medier brukere og politikere. Så jeg har en bønn til NRK og andre medier: slutte å fokusere på hvor ofte politikere svarer på Twitter og om de gjør det selv eller gjennom deres kommunikasjonrådgivere. Sosiale medier får en økende betydning for den politiske kommunikasjonen, men ikke bare gjennom direkte interaksjoner. Jeg drømmer om en journalistikk som er i stand til å grave dypere enn den etablerte doxa... men det er vel en drøm...

tirsdag 3. september 2013

Viralitet på Twitter i valkampen

I går fikk arbeiderpartiet en kraftig økning i negative omtaler på Twitter:

Hva skjedde? Svaret er enkel. En tweet ble viral: "RT @TufteJo Rykter om at AP vil selge Jonas Gahr Støre til Høyre før midnatt. Støre sier han alltid har drømt Høyre og at han vil være på et vinnerlag." og retwitring skapte en kaskade. Her er Ordskyet for Arbeiderpartiet (negative sentiment) i går (02-09-2013):

  

fredag 30. august 2013

Meningsmålingene viser borgerlig flertall. Hva sier Twitter?


NRKs meningmåling viser at Frp går frem,  SV er under sperregrensen, og AP er forsatt landets største parti. Aftenpostens måling viser at SV går frem men er fortsatt under sperregrensen, Sp går tilbake, og AP går tilbake. Høyre er fortsatt størst, men går tilbake. KrF går tilbake mens Venstre er på fremgang. 
Miljøpartiet De Grønne faller under sperregrensen. 
Twitter peker i mer eller mindre samme rettning som målingene. Frp er i fremgang, AP er forsatt større enn Høyre men går tilbake. Venstre øker sin opplutning, og MDG stabiliserer seg. SV får større andel av omtaler på Twitter enn meningsmålingene tilsier. Selv om opinionens bevelgeser er mye større og følsomme på Twitter virker det forsatt som om trendene på Twitter varierer i den samme rettningen som opinionen for øvrig.Opinion på Twitter om Erna Solberg og Jens Stoltenberg etter NRKs debatt om økonomisk politikk

I går (29 august) var temaet for debatten på NRK økonomisk politikk. Det sto mye på spill for både Jens Stoltenberg og Erna Solberg. Hvordan reagerte Twitter? Jens Soltenberg var fokuset for twitring med nesten 80 prosent av alle tweets som handlet om Jens eller Erna. Erna Solberg opplevde en økning av negative omtaler mens debatten pågikk mens Jens Stoltenberg opplevde en liten økning av positive omtaler. Likevel er opinionen på Twitter samlet sett forsatt mest positiv for Erna Solberg og mest negativ for Jens Stoltenberg.torsdag 29. august 2013

Hva AP politikere bruker Twitter til?

Hvilke formål bruker politikere til? Her undersøker jeg et utvalg AP politikere. Deres tweets i løpet av 2013 ble samlet og analysert ved hjelp av en klassifikasjonsalgoritme. Etter manuelt koding av et utvalg av tweets, klassifiserer  algoritmen mengder av tweets automatisk. I dette eksemplet er 9000 tweets gjennomgått automatisk. Fire kategorier er brukt:

  • Positioning: det å posisjonere seg i forhold til andre politikere eller politiske saker. 

  • Conversation: det å utveksle meninger i en samtale med andre brukere; svare til andre.

  • Narration: fortelling om sine aktiviteter, sin dag.

  • Thanking: det å utrykke  komplimenter om andre eller takke andre.

Figuren under viser at politikerne bruker Twitter mest til posisjonering og fortelling. Dialog og samtale utgjør for de fleste en marginal andel av deres tweets. Twitter er mest brukt til å bygge politikerens eget image og standspunkter. Analysen bekrefter tesen om at sosiale medier bidrar til personfokusering i politikken.

tirsdag 27. august 2013

Partiledernes popularitet på Twitter 14 dager før valget


Jens Stoltenberg dominerer forsatt i antall omtaler på Twitter, mens antall omtaler av de andre partilederne har flattet ut siden den siste lederdebatten. 

Partiledernes og partienes popularitet på Twitter (målt i volume) sammenfaller selv om partiledernes popularitet fluktuerer mer. Figuren under eksemplifiserer dette for Jens Stoltenberg / Arbeiderpartiet og Erna Solberg / Høyre.
Liv Signe Navarsete og Siv Jensen får forsatt mest negative omtaler.


mandag 26. august 2013

Ingen forbedring for #OL2020 på Twitter


FrP får vind i seilene på Twitter - de andre partinene sakker akterutDet virker som om FrP har lykkes i å kapre dagsorden  på Twitter ved å lekke rapporten fra ”Fremskrittspartiets Bærekraftutvalg”....Men det er noe annent som driver Twitring om FrP, nemlig Psykologforeningens terningkast om partiene og psykisk helse:


RT @Ingeborgborg Partiene og psykisk helse — Psykologforeningens terningkast. Sp: 1 FrP: 2 AP: 4 H: 4 KrF: 4 SV: 4 V: 5 http://t.co/IPCH68eFvk#2valg #valg13

fredag 23. august 2013

Prosentandelen tweets som støtter opposisjonspartier øker. Hva tyder dette på?

Prosentandelen av tweets som inneholder en støtte til opposisjonspartier, sammenliknet med andelen av tweets som støtter regjeringspartier har økt siden 19 august. Det er interessant å merke at de respektive prosentandelen varierer i motsatte retning sammenliknet med trenden i opinionen ellers: da regjeringspartier var i tilbakegang i opinionen, var andelen av støtteerklæringer for regjeringspartier størst på Twitter.


 Spørsmål er hvordan kan vi tolke denne trenden, når samtidig andre indikatorer peker på at Arbeiderpartiet er på fremmarsj? En mulig tolkning er at konkurransen innad den borgerlige leieren har økt og at tilhengere av de fire borgerlige partiene  melder seg i denne konkurransen. En annen mulig tolkning er at de borgerlige partiene mister terrenget og at deres støttespillere engasjerer seg desto mer. En tredje mulighet vil være at opinionen på Twitter ligger i forkant av det som er fanget opp i menningsmålinger det som vil dermed peke på en økende opplustning for opposisjonspartier i de kommende meningsmålingene.