lørdag 17. august 2013

Twitter-trendanalyse ser ut til å fange opp ganske godt den politiske opinionen

For to dager siden kunne jeg forutsi, ved hjelp av en Twitter-trendanalyse, at opinionen pekte på et blått-blått utfall for Stortingsvalget. Denne trenden ble bekreftet i går når NRKs siste meningsmåling ble offentliggjort. For to uker siden, ved hjelp av den samme metoden, skrev jeg at Miljøpartiet de Grønne så ut til å vinne miljøvalglkampen på Twitter. Denne trenden ble i dag også bekreftet av Aftenpostens måling som viser en stor fremgang for de Grønne.

Det virker som trendanalyse på Twitter fungerer som en bra indikator for å måle den politiske opinionen (målt i antall poster som omtaler et part) på tross at Twitter ikke er representativt av befolkningen. Resultatene ser ut til å gi et riktig anslag av styrkeforholdene mellom partiene og gjør det mulig å fange opp endringene i opinionen i "real time".  Det gjenstår å se om Twitter-trendanalyser er like pålitelige i ukene som kommer, men hvis det er tilfellet, betyr det at Twitter-trendanalyse kommer til å bli et interessant verktøy for opinionsforskning.

Der er dagens trend:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar