fredag 23. august 2013

Prosentandelen tweets som støtter opposisjonspartier øker. Hva tyder dette på?

Prosentandelen av tweets som inneholder en støtte til opposisjonspartier, sammenliknet med andelen av tweets som støtter regjeringspartier har økt siden 19 august. Det er interessant å merke at de respektive prosentandelen varierer i motsatte retning sammenliknet med trenden i opinionen ellers: da regjeringspartier var i tilbakegang i opinionen, var andelen av støtteerklæringer for regjeringspartier størst på Twitter.


 Spørsmål er hvordan kan vi tolke denne trenden, når samtidig andre indikatorer peker på at Arbeiderpartiet er på fremmarsj? En mulig tolkning er at konkurransen innad den borgerlige leieren har økt og at tilhengere av de fire borgerlige partiene  melder seg i denne konkurransen. En annen mulig tolkning er at de borgerlige partiene mister terrenget og at deres støttespillere engasjerer seg desto mer. En tredje mulighet vil være at opinionen på Twitter ligger i forkant av det som er fanget opp i menningsmålinger det som vil dermed peke på en økende opplustning for opposisjonspartier i de kommende meningsmålingene. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar