torsdag 29. august 2013

Hva AP politikere bruker Twitter til?

Hvilke formål bruker politikere til? Her undersøker jeg et utvalg AP politikere. Deres tweets i løpet av 2013 ble samlet og analysert ved hjelp av en klassifikasjonsalgoritme. Etter manuelt koding av et utvalg av tweets, klassifiserer  algoritmen mengder av tweets automatisk. I dette eksemplet er 9000 tweets gjennomgått automatisk. Fire kategorier er brukt:

  • Positioning: det å posisjonere seg i forhold til andre politikere eller politiske saker. 

  • Conversation: det å utveksle meninger i en samtale med andre brukere; svare til andre.

  • Narration: fortelling om sine aktiviteter, sin dag.

  • Thanking: det å utrykke  komplimenter om andre eller takke andre.

Figuren under viser at politikerne bruker Twitter mest til posisjonering og fortelling. Dialog og samtale utgjør for de fleste en marginal andel av deres tweets. Twitter er mest brukt til å bygge politikerens eget image og standspunkter. Analysen bekrefter tesen om at sosiale medier bidrar til personfokusering i politikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar