onsdag 14. august 2013

Når sosiale medier skiller seg fra medienes dagsorden

Utgivelsen av Grete Knudsens bok midt i valgkampen og dagens pressekonfereanse danner en interessant case for å studere opinionens dynamikk is sosiale medier. Mens mediebildet er preget av kommentarer som understrekker hvor ødeløggende er boken for Jens Stoltenberg reagerer opinionen i sosiale medier i den motsatte retningen. De positive omtalene av jens Stoltenberg har økt med 32 prosent i løpet av denne saken mens de negative omtalene har gått ned med 7 prosent. Samtidig er to tredje deler av opinionen i sosiale medier negativ til Grete Knudsens bok. Dette beviser at sosiale medier danner en deloffentlighet som er delvis frakoblet og selvstendig fra den mediestyrte offentligheten. Både politikkere og mediefolk må lære å regne med det.


Postive omtaler av Jens Stoltenberg øker etter Grete Knudsens bokutgivelse:

Negative omtaler av Grete Knudsens bok er omfattende:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar