fredag 2. august 2013

Twitter støtter fedrekvoten


Massive støtte til fedrekvoten (og kritikk av Høyres forslag om å redusere den) på Twitter. Den "positive" kategorien består av Tweets som uttrykker seg for å beholde fedrekvoten, mens den "negative" består av Tweets som uttrykker seg for å fjerne eller redusere fedrekvoten. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar