lørdag 22. oktober 2011

Visualisering: Hvordan Retweet sprer seg på Twitter

Du har kanskje sett denne typen tweet: "RETWEET if you name starts with - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y or Z. follow me and gain 150 followers". Jeg har fanget 1130 Retweet av denne tweet og gjort en nettverkanalyse av disse Retweet. Resultatet er denne grafen: 


Hver link representerer en Retweet. Ulike farger betegner et fellesskap (community). Hver stjerne eller blekksprut viser at opprinnelsen for tweeten er den personen som står i sentrum. Denne tweeten ble Retweetet av alle som er knyttet med en link til den som står i sentrumet.

Utover estetikken, er det meste interessant ved denne grafen, det faktumet at den illustrere den small-world effekten som kjennetegner digitale nettverk, hvor alle er koblet (direkte eller indirekte) og hvor minst en link mellom ulike grupperinger (communities) garanterer at informasjonen sprer seg utover denne grupperingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar