torsdag 13. oktober 2011

Frivillighet i en Facebook-tid

Konferansen "Frivillighet i en Facebook-tid", arrangert av Sentret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor  Frivillighet Norge ble avholdt 13 oktober. Her kan du laste ned presentasjonene.

Dag Wollebæk presenterte i denne anledningen nye funn som belyse spørsmålet: "Fortrenger digitale medier organisasjonsdeltakelse?". Legge merke til denne figuren:
Er de som er aktive på Facebook og i sosiale medier medlemmer av færre organisasjoner?
Tykkelsen på linjen viser hvor stor andel av utvalget hvert punkt representerer –  det er nokså få som bruker Internett mer enn fem timer, men det forekommer. De fleste ligger mellom en halvtime og to timer.
Moderat Internettbruk – opp til 2 timer – er positivt forbundet med mange organisasjonsmedlemskap. Analysen er kontrollert for utdanning, kjønn, inntekt og alder. Det samme mønsteret om vi begrenser oss til å snakke om sosiale medier. Bruk opp til 2 timer har moderat positiv effekt, mens storbrukerne har omtrent like få medlemskap som de som ikke bruker sosiale medier overhodet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar