torsdag 6. oktober 2011

Hvordan politikkere bruker Twitter?: Jens mot Erna

Her er noen resultater av et forsøk for å analysere politikeres Twitterbruk på basis av data hentet data fra Twitter (som er, som alle vet, offentlige) med hjemmelaget dataverktøy.   I denne posten sammenlikner jeg Jens Stoltenberg (statsminister i Norge og leder av Arbeidepartiet) med Erna Solberg (leder av Høyre). Mens Jens har større innflytelse på Twitter enn Erna bruker Jens Twitter for det meste som et kringkastingmiddel mens Erna bruker Twitter i større grad som et kommunikasjonmiddel.

@jensstoltenberg følger 36374 Twitter-brukere (friends) og har 86238 followers, mens @Erna_Solberg følger 1156 Twitter-brukere (friends) og har 18742 followers

Her er Twitter-grafer for Jens friends og Ernas friends sortert etter autoritet (hub fordeling) hvor de blå noder/linker har høy autoritet (antall inn- og ut-linker) og de grønne/gule har lav autoritet.  


Jens Twitter-Friends-graf
Ernas Twitter-Friends-graf
Erna har færre friends enn Jens, samtidig som Jens har flere friends med høy autoritet (mange inn- og ut-linker) det som sikre ham en betydelig påvirkningskraft på Twitter. 

Grafen til Jens Stoltenberg består av 9999 klikker (små grupper knyttet sammen) med en gjennomsnittlig størrelse av 2 individer, mens grafen til Erna Solberg  består av 1154 klikker med samme gjennomsnittlig størrelse, men noen få større klikker enn Jens graf. 

Grafene sier noe om nettverket og innflytelse, men hvordan bruker disse to profilerte politikere Twitter?
Her er en "entity" analyse av 320 tweets som Jens Stoltenberg har sendt og av 1500 tweets sendt av Erna Solberg:


Entities frekvenser for Jens Stoltenbergs tweets
Entities frekvenser for Erna Solbergs tweet Disse figurene viser antall "entities" (hashtag, @brukernavn, RT) som er i begge politikeres tweets i de siste måneder. Disse figurene forteller oss at verken Jens eller Erna bruker RT funksjon i Twitter. Erna brukker Twitter i to-vei kommunikasjonsform i mye større grad enn Jens og deltar mer i samtalen enn Jens. Med andre ord bruker Jens Twitter for det meste som et kringkastingmiddel mens Erna bruker Twitter i større grad som et kommunikasjonmiddel. 

Her er en liten grafisk representasjon av hvem Erna og Jens snakker med: 

Ernas Tag-Cloud
Jens Tag-Cloud
   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar