fredag 6. september 2013

Partienes relative styrker på Twitter

Figuren viser de nasjonale politikere (som sitter på Storting, i regjering, eller er partilder) fordelt etter partier og antall followers på Twitter. Arbeiderpartiet er klart størst på Twitter etterfulgt av Høre og SV. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar