søndag 10. mars 2013

Politiske partier på Twitter: aktivitet og popularitet

Jeg har begynt å undersøke hvordan politikere bruker Twitter. Jeg har jeg samlet alle nasjonale politikere (som sitter i regjering eller på Stortinget) i en datasett. I denne bloggposten ser jeg på hvor mange følger politikere som er aktive på Twitter har, og på hvor aktive de er på Twitter (målt i antall tweets de har sendt). Det viser seg at partiene på Twitter har ulike profiler.

Figurene viser hvordan de ulike partiene posisjonerer seg når det gjelder popularitet (antall følger) og aktivitet (antall tweets). Arbeiderpartiet skiller seg ut  med flere politikere som har et høyt antall følger, mens de fleste Arbeiderpartiets politikere er lite aktive på Twitter. Venstre, SV, og Høyre har noen veldig aktive politikere, men som har et mindre antall følger enn Arbeiderpartiet. Frp har få politikere på Twitter og samler ikke mange følger. Krf har en betydelig tilstedeværelse på Twitter og har noen få aktive politikere.  Senterpartiet har også politikere tilstede på Twitter, men samler relativt få følger og Senterpartiets politikere er ikke blant de meste aktive. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar