tirsdag 6. mars 2012

Governing Ambiguities. New Forms of Local Governance and Civil Society

Her er en kort omtale av min siste bok redigert sammen med Emanuela Bozzini.  


Governing Ambiguities. New Forms of Local Governance and Civil Society2012:002 Governing Ambiguities. New Forms of Local Governance and Civil Society
Baden: Nomos (2012)
ISBN print: 978-3-8329-6680-5

Boken tar for seg tvetydigheter når det gjelder governance, og ser nærmere på dynamikken, institusjoner og aktører. Kapitlene presenterer et komparativt perspektiv til governance-ordninger, og gir kunnskap om case-studier i flere betydningsfulle politiske sektorer: helse, distrikts- og byutvikling og lokal planlegging. Boken samler lokale og nasjonale erfaringer som utdyper problemstillinger om tvetydigheter ved governance. Boken understreker behovet for et bredere blikk på governance, utover nettverk og nettverksstyring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar